Inventaris

Inventaris

Naast schade aan het pand kan er natuurlijk ook schade ontstaan aan de inventaris en goederen die in het gebouw aanwezig zijn.
Deze kunt u verzekeren met een inventaris- en goederenverzekering. Schade aan inventaris en goederen kan ontstaan door onder andere brand, ontploffing, inbraak en vandalisme.
Onder inventaris valt alles dat de ondernemer gebruikt voor de inrichting van zijn bedrijf, zijn kantoor of instelling, behalve de gebouwen, de goederenvoorraad, de privé inboedel van de ondernemer, vee (levende have), geld en geldswaardig papier.
Met goederen worden bedoeld: grond- en hulpstoffen, halffabrikaten, eindproducten, zaken die in bewerking zijn, emballage, reinigingsmiddelen en brandstoffen, indien deze worden gebruikt voor de uitoefening van uw bedrijf.

Er wordt uitgegaan van de nieuwwaarde of de dag-/vervangingswaarde. In principe is de nieuwwaarde van toepassing, tenzij het zaken betreft die: minder waard zijn dan 40% van de nieuwwaarde, niet meer worden gebruikt waarvoor ze bedoeld waren.
Andere waarden die verzekeringsmaatschappijen hanteren zijn inkoopwaarde (het bedrag dat nodig is om goederen van dezelfde soort en kwaliteit aan te schaffen) en marktwaarde (het inkoopbedrag dat moet worden betaald om de zaken te vervangen).

Het is aan te raden de verzekerde waarde van de inventaris en goederen elk jaar te laten controleren en eventueel te laten taxeren

Wij staan graag voor u klaar!

Maak online een afspraak of bel naar 0546 642 676

Afspraak maken