Motor

Motorverzekering

Vrijheid is waar elke motorrijder veel waarde aan hecht.
De pure beleving van de vrije natuur en op weg naar iets nieuws.
Maar er kan schade ontstaan aan de motorfiets door bijv. aanrijding of diefstal van uw motor.
Een complete verzekering voor uw motorfiets betekent dat niet alleen de motorfiets zelf is verzekerd, maar ook uw helm en motorkleding.
Alle motorbezitters in Nederland dienen hun motor verplicht voor Wettelijke Aansprakelijkheid te verzekeren.

Er zijn drie verschillende motorverzekeringsvormen waar u uit kunt kiezen

 • WA-verzekering
  WA staat voor Wettelijke Aansprakelijkheid. Dit is de voordeligste motorverzekering.
  Deze verzekering dekt enkel de schade die u aan anderen toebrengt. Deze wettelijk verplichte verzekering geeft dekking voor € 2.500.000,- per gebeurtenis voor schade aan zaken en € 5.000.000,- voor schade aan personen. 
 • WA-Beperkt Casco
  De Beperkt Casco-verzekering dekt, net als de WA-verzekering, de schade die u (niet opzettelijk) aan anderen toebrengt.
  Daarnaast dekt deze verzekering ook de schade aan uw eigen motor, zoals brand, diefstal, storm, aanrijding met wild.
  Een beperkt Casco-verzekering wordt ook wel 'WA plus' of 'WA extra' genoemd.

 • Volledige Casco-verzekering
  Een Volledig Casco-verzekering is de duurste optie onder de motorverzekeringen.
  Deze verzekering dekt zowel de schade die u aan anderen toebrengt, als zelf opgelopen materiële schade.

Vraag ook naar ons auto-motorbonus plan!

Aanvullende verzekeringen

 • Ongeval Verzekering Opzittenden: Deze verzekering voorziet in een éénmalige uitkering ten gevolge van overlijden of blijvende invaliditeit van de opzittenden. Bij blijvende invaliditeit is de uitkering afhankelijk van de mate van invaliditeit en maximaal het verzekerde bedrag.
 • Schade Verzekering Opzittenden: Deze verzekering dekt de geleden schade van o.a. invaliditeit, kosten van inkomstenverlies en schade aan bagage.
 • Verhaalsrechtsbijstand
 • No-claim beschermer: Bij één schuldschade per verzekeringsjaar geen terugval in de BM korting.

Gratis schadeservice: complete en deskundige schadeafhandeling

Wij staan graag voor u klaar!

Maak online een afspraak of bel naar 0546 642 676

Afspraak maken