Overlijdensrisico

Verpanding aan de hypotheek

Een overlijdensrisicoverzekering kan voor verschillende doeleinden worden afgesloten. Wanneer u een eigen woning heeft, dan kunt u de overlijdensrisicoverzekering koppelen aan uw hypotheek. Wanneer u of uw partner komt te overlijden, dan kan (een deel van) de hypotheek worden ingelost. Dat geeft financiële rust.

Inkomstenterugval

Als u overlijdt, kan er sprake zijn van inkomstenterugval. Er komt dan minder geld in het laatje dan voorheen. Met een overlijdensrisicoverzekering kunt u financiële ruimte creëren voor uw partner om bijv. de kosten van de opvoeding van uw kinderen te bekostigen. Dan doet de overlijdensrisicoverzekering dienst als nabestaandenvoorziening.

Wat zijn de verschillende verschillende verzekeringsvormen?

De voordeligste vorm is de verzekering die uitkeert in geval van overlijden vóór de afgesproken einddatum. Wanneer u in leven bent na de afgesproken einddatum dan komt de verzekering te vervallen en wordt er niets uitgekeerd. U kunt er ook voor kiezen om een gemengde overlijdensricio te nemen. Dan wordt er zowel bij leven als bij overlijden een vooraf afgesproken bedrag uitgekeerd. Omdat het bij deze verzekering zeker is dat er wordt uitgekeerd, is deze verzekeringsvorm duurder.  

Gelijkblijvende overlijdensrisico

Het verzekerde bedrag blijft gelijk tijdens de looptijd van de verzekering.

Lineair dalende overlijdensrisico

Het verzekerde bedrag neemt ieder jaar met hetzelfde bedrag af.

Annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering

Het verzekerde bedrag neemt ieder jaar met een groter bedrag af.

Meerderde verzekerden  

U kunt de verzekering afsluiten voor u alleen, maar ook uw partner kan verzekerd worden. Zo heeft u een overlijdensriscioverzekering op twee levens.

Welke overlijdensrisicoverzekering pas het beste bij u?

Dat hangt van verschillende factoren af. Graag bespreken wij met u wat uw persoonlijke situatie en wensen zijn.

Wij staan graag voor u klaar!

Maak online een afspraak of bel naar 0546 642 676

Afspraak maken