Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid

Over dingen die mis kunnen gaan en de gevolgen die ze kunnen hebben voor uw gezin denkt u liever niet na. Toch zit een ongeluk in een klein hoekje. Met een aansprakelijkheidsverzekering verzekert u zich tegen de financiële gevolgen van een ongewilde gebeurtenis. Het gaat hierbij om de gevolgen van schade die onopzettelijk is toegebracht door u, aan anderen of aan zaken van anderen en waarvoor u aansprakelijk bent.

Bij een Gezinsaansprakelijkheidsverzekering zijn verzekerd: de verzekeringnemer, partner, kinderen (inclusief pleeg- en stiefkinderen). Hierbij geldt dat inwonende meerderjarige kinderen die ongehuwd zijn of uitwonend voor studie, automatisch zijn meeverzekerd. Evenals inwonende grootouders, ouders, schoonouders en ongehuwde bloed- en aanverwanten, loges (voor zover hun aansprakelijkheid niet elders verzekerd is).

Gedekt is de door een verzekerde veroorzaakte schade waarvoor deze als particulier persoon wettelijk aansprakelijk is. Hieronder valt dus niet aansprakelijkheid die verband houdt met het uitoefenen van een beroep of bedrijf of het verrichten van betaalde werkzaamheden.
Er geldt een uitzondering voor werkzaamheden van huispersoneel en voor werkzaamheden die kinderen voor studie (stage), vrije tijd of vakantie uitvoeren.
Onder de aansprakelijkheid valt eveneens schade door (huis-)dieren, de aansprakelijkheid als huiseigenaar voor de eigen woning en een binnen Europa gelegen tweede woning, recreatiewoning of stacaravan die niet voor verhuur bestemd is.

Wij staan graag voor u klaar!

Maak online een afspraak of bel naar 0546 642 676

Afspraak maken