Milieuschade

Verzeker de financiële gevolgen van milieuschade

Na een brand of een andere calamiteit kunnen de kosten hoog oplopen voor het saneren van uw asbest dak, of het verontreindigde bluswater wat in de grond is gekomen. 

  • Dekking voor vrijkomende asbest na brand of storm
  • Dekking voor verontreiniging die onstaat op uw eigen locatie
  • Dekking voor verontreiniging die ontstaat buiten uw locatie
  • Verweersbijstand: juridische hulp bij milieuschade

Staat u ook stil bij het volgende

Als gevolg van hagelschade, kunnen er ook asbestdeeltjes in de gewassen of in de mestputten terecht komen. De mest en de gewasen worden dan ook gezien als asbesthoudend materiaal en zullen moeten worden afgevoerd.

Wij staan graag voor u klaar!

Maak online een afspraak of bel naar 0546 642 676

Afspraak maken