Milieuschade

Verzeker de financiële gevolgen van milieuschade

Na een brand of een andere calamiteit kunnen de kosten hoog oplopen voor het saneren van uw asbest dak, of het verontreindige bluswater wat in de grond is gekomen. Met de milieuschadeverzekering kunt u het volgende verzekeren: 

  • Dekking voor vrijkomende asbest na brand of storm
  • Dekking voor verontreiniging die ontstaat op uw eigen locatie
  • Dekking voor verontreiniging die ontstaat buiten uw locatie
  • Verweersbijstand: juridische hulp bij milieuschade

Staat u ook stil bij het volgende

Als gevolg van hagelschade, kunnen er ook asbestdeeltjes in de gewassen of in de mestputten terecht komen. De mest en de gewasen worden dan ook gezien als asbesthoudend materiaal en zullen moeten worden afgevoerd.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Uw bedrijf verzekeren is maatwerk. Het is belangrijk om uw bedrijf zodanig te verzekeren dat de continuïteit van uw bedrijf geen gevaar loopt. Daarom brengen wij graag samen met u de risico's in kaart en geven u op basis daavan een advies wat is afgestemd op uw bedrijf. Neem gerust contact met ons op als u hierin interesse heeft. Ook als u vragen heeft of meer informatie wilt ontvangen, dan horen wij dat graag van u. Wij zijn u graag van dienst. 

Wij staan graag voor u klaar!

Maak online een afspraak of bel naar 0546 642676

Afspraak maken