Lijfrente

Een lijfrente kan een mooie inkomensaanvulling bieden op de AOW, op het pensioen van uw werkgever en uiteraard als inkomensvoorziening voor een ondernemer. Pensioenopbouw met een lijfrenteverzekering wordt door de overheid aantrekkelijk gemaakt. De premies zijn namelijk aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Daar tegenover staat dat de uitkeringen te zijner tijd worden belast. U komt alleen in aanmerking voor fiscale aftrek van de premie als er sprake is van een aantoonbaar pensioentekort. Voor uw lijfrente-uitkeringen straks, vormt u nu een kapitaal. Daarmee 'koopt' u bij pensionering uw lijfrente-uitkeringen.

U kunt kiezen voor een:

  • Lijfrenteverzekering met een gegarandeerd kapitaal bij in leven zijn van de verzekerde op einddatum.
  • Lijfrenteverzekering in beleggingen.

Modulair
Een Lijfrenteverzekering is modulair opgebouwd. Dat betekent dat u uw verzekering zelf kunt samenstellen. Precies zoals u dat wilt. Het hoofddoel van uw lijfrente is de opbouw van vermogen voor uw oude dag. U kunt hier extra bescherming aan toevoegen:

Pensioen voor nabestaanden
Binnen de Lijfrenteverzekering kan een pensioen voor uw nabestaanden worden verzekerd. Afhankelijk van uw gezinssituatie kunt u kiezen voor een uitkering aan uw partner en/of achterblijvende kinderen.

Arbeidsongeschiktheidsrente
Voor het risico van arbeidsongeschiktheid kunt u een arbeidsongeschiktheidsrente meeverzekeren. Deze uitkering voorziet in een inkomen bij gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid
Als u arbeidsongeschikt raakt, is niet alleen uw huidige inkomen in gevaar, maar ook de opbouw van uw lijfrentekapitaal. In dat geval betaald de verzekeraar uw lijfrentepremies geheel of gedeeltelijk door zodra u arbeidsongeschikt wordt. Op deze manier wordt de lijfrenteovereenkomst voortgezet.

Heeft u vragen of wilt u persoonlijk advies?

Neemt u dan contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

Wij staan graag voor u klaar!

Maak online een afspraak of bel naar 0546 642676

Afspraak maken