Vereniging van Eigenaren

Als u een appartement koopt, dan wordt u automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren (VVE). Zij regelen het onderhoud van het gebouw maar ook de verzekering van het gebouw. Het gebouw inclusief de appartementen en de gezamelijke ruimten worden door middel van een gebouwenverzekering verzekerd. De VVE loopt ook andere risico's, zoals aansprakelijkheidrisico's. Maar ook het bestuur kan voor gemaakte fouten aansprakelijk gesteld worden of in een geschil verwikkelt raken. Hiervoor biedt een overzichtelijk verzekeringspakket voor VVE-ers uitkomst.

Gebouwenverzekering

Verzeker het gebouw met de bijbehorende appartementen, garageboxen en gezamenlijke ruimtes door middel van een gebouwenverzekering. 

Taxatie

Het is verstandig om het gebouw door een deskundige te laten taxeren. Omdat de herbouwwaarde is vastgesteld door een erkend taxateur, verleent de maatschappij garantie tegen onderverzekering. Mocht bij schade blijken dat het verzekerde bedrag te laag is, dan wordt er geen beroep gedaan op onderverzekering. Zo voorkomt u problemen en teleurstellingen in geval van schade. Bij het afsluiten van de verzekering kunnen wij in de meeste gevallen de taxatie gratis voor u regelen. 

Eigenarenbelang

Doorgaans wordt een appartement standaard opgeleverd. Eventuele verbeteringen die de appartementeigenaren individueel aanbrengen aan hun eigen appartement wordt eigenarenbelang genoemd. Denk hierbij aan een andere keuken of badkamer, maar ook speciaal stucwerk, een hoogwaardige afwerking van het appartement. Bij de meeste maatschappijen is 10% van de vastgestelde herbouwwaarde aanvullend meeverzekerd aan eigenarenbelang. Wilt u meer verzekeren? Dan kunnen we hierover in overleg gaan met de maatschappij. Een andere oplossing is om op uw eigen inboedelverzekering aanvullend eigenarenbelang mee te verzekeren. 

Tuin en straatwerk

In geval van brand wordt de omliggende tuin en straatwerk beschadigd door de brandweerauto's, brandweerlieden, blusslangen en bluswater. Het is daarom mogelijk om de ontstane schade aan de tuin en het straatwerk mee te verzekeren. 

Inboedel

Gezamenlijke inboedel kan worden meeverzekerd. Denk hierbij aan opbergkasten in de gangen of inboedel die in de ontvangstruimte bij de gezamenlijke entree staat.  

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheidsverzekering dekt schade aan derden die wordt veroorzaakt door het pand of door gebreken aan het pand. Dit is wel onder voorwaarde dat de VVE aansprakelijk is voor de schade.  

Voorbeeld:door achterstallig onderhoud valt een dakpan van het dak en brengt schade toe aan een geparkeerde auto. 

Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurders en toezichthouders van een VVE lopen risico om aangesproken te worden in hun privé vermogen, ook al wordt het werk vrijwillig en onbetaald verricht. Met de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering wordt het persoonlijk vermogen van de bestuurders beschermd als het bestuur aansprakelijk wordt gesteld voor schade door hun bestuurlijke taken. 

Voorbeeld: Stel dat de VVE aan een bedrijf opdracht geeft voor onderhoud aan het gebouw. Er wordt een aanbetaling overgemaakt maar het bedrijf blijkt kort daarna failliet te gaan. De VVE is haar geld kwijt. Het bestuur had vooraf geen onderzoek gedaan naar de financiële positie van het desbetreffende bedrijf en is hierin tekort geschoten. Als gevolg hiervan stelt de vereniging haar bestuursleden persoonlijk aansprakelijk voor de financiële schade.

Rechtsbijstand

Een VVE heeft te maken met de bewoners en met bedrijven die worden ingeschakeld om (onderhouds)werkzaamheden uit te voeren. Denk aan een glazenwasser of een schilder. Wanneer iemand de werkzaamheden niet goed heeft uitgevoerd dan kunnen hierover conflicten ontstaan. Maar ook een bewoner kan voor overlast zorgen waaruit conflicten ontstaan. De rechtsbijstandverzekering staat de VVE bij en neemt hiermee veel zorg uit handen van de VVE. 

Ongevallen

Bij een VVE voeren de bewoners vaak vrijwillige taken en onderhoudswerkzaamheden uit. Met de ongevallenverzekering kan de VVE ervoor zorgen dat leden en vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor de VVE, verzekerd zijn in geval van een ongeval. 

Voorbeeld: Stel dat één van de leden of een vrijwilliger ongelukkig van het trapje valt als hij de lampen wil vervangen van het appartement. Hierdoor raakt hij blijvend invalide. De ongevallenverzekering van de VVE dekking biedt uitkomst. 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Uw vereniging verzekeren is maatwerk. Het is belangrijk om uw vereniging zodanig te verzekeren dat de continuïteit van uw vereniging geen gevaar loopt. Daarom brengen wij graag samen met u de risico's in kaart en geven u op basis daavan een advies wat is afgestemd op uw vereniging. Neem gerust contact met ons op als u hierin interesse heeft. Ook als u vragen heeft of meer informatie wilt ontvangen, dan horen wij dat graag van u. Wij zijn u graag van dienst. 

 

Wij staan graag voor u klaar!

Maak online een afspraak of bel naar 0546 642676

Afspraak maken