Vereniging van Eigenaren

Als u een appartement koopt, dan wordt u automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren (VVE). Zij regelen het onderhoud van het gebouw maar ook de verzekering van het gebouw. Het gebouw inclusief de appartementen en de gezamelijke ruimten worden door middel van een gebouwverzekering verzekerd. De VVE loopt ook ander risico, zoals aansprakelijkheidrisico's. Maar ook het bestuur kan voor gemaakte fouten aansprakelijk gesteld worden of in een geschil verwikkelt raken. Hiervoor biedt een overzichtelijk pakket voor VVE-ers uitkomst.

Gebouwenverzekering

Verzeker het gebouw met de bijbehorende appartementen, garageboxen en gezamelijke ruimtes door middel van een gebouwenverzekering. Ook garageboxen kun

Taxatie

Het is verstandig om het gebouw door een deskundige te laten taxeren. Omdat de herbouwwaarde is vastgesteld door een erkend taxateur, verleent de maatschappij garantie tegen onderverzekering. Mocht bij schade blijken dat het verzekerd bedrag te laag was, dan wordt er geen beroep gedaan op onderverzekering. Zo voorkomt u problemen en teleurstellingen in geval van schade. Bij het afsluiten van de verzekering kunnen wij in de meeste gevallen de taxatie gratis voor u regelen. 

Eigenarenbelang

Doorgaans wordt een appartement standaard opgeleverd. Eventuele verbeteringen die de appartementeigenaren individueel aanbrengen aan hun eigen appartement wordt eigenarenbelang genoemd. Denk hierbij aan een andere keuken of badkamer, maar ook speciaal stucwerk, een hoogwaardigere afwerking met deuromlijsting e.d. Bij de meeste maatschappijen is 10% van de vastgestelde herbouwwaarde aanvullend meeverzekerd aan eigenarenbelang. Wilt u meer verzekeren? Dan kunnen we hierover in overleg gaan met de maatschappij. Een andere oplossing is om op uw eigen inboedelverzekering aanvullend eigenarenbelang mee te verzekeren. 

Tuin en straatwerk

In geval van brand wordt de tuin beschadigd door de brandweerauto's, brandweerlieden, blusslangen en bluswater. Het is daarom ook mogelijk om de tuin en het straatwerk mee te verzekeren die om het gebouw ligt. 

Inboedel

Gezamelijke inboedel kan worden meeverzekerd. Denk hierbij aan opbergkasten in de gangen of inboedel die in de ontvangstruimte bij de gezamelijke entree staat.  

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheidsverzekering dekt schade aan derden die wordt veroorzaakt door het pand of door gebreken aan het pand. Dit is wel onder voorwaarde dat de VVE aansprakelijk is voor de schade.  

Stel dat door achterstallig onderhoud een dakpan van het dak valt en dat de dakpan schade toebrengt aan een geparkeerde auto. 

Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurders en toezichthouders van een VVE lopen risico om aangesproken te worden in hun privé vermogen. Ook al wordt het werk vrijwillig en onbetaald verricht. Met de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering wordt het persoonlijk vermogen van de bestuurders beschermd als het bestuur aansprakelijk wordt gesteld voor schade door hun bestuurlijke taken. 

Stel dat de VVE aan een bedrijf opdracht geeft voor onderhoud aan het gebouw. Er wordt een aanbetaling overgemaakt maar het bedrijf blijkt kort daarna failliet te gaan. De VVE is haar geld kwijt. Het bestuur had vooraf geen onderzoek gedaan naar de financiële positie en is hierin tekort geschorten. Als gevolg hiervan stelt de vereniging haar bestuursleden persoonlijk aansprakelijk voor de financiële schade.

Rechtsbijstand

Een VVE heeft te maken met de bewoners en met bedrijven die worden ingeschakeld om (onderhouds)werkzaamheden uit te voeren. Denk aan een glazenwasser of een schilder. Wanneer iemand niet goed werk heeft verricht, kunnen hier conflicten over ontstaan. Maar ook een bewoner kan voor overlast zorgen waaruit conflicten ontstaan. De rechtsbijstandverzekering staat de VVE bij in geval van conflicten en neemt hiermee veel zorg uit handen van de VVE. 

Ongevallen

Bij een VVE voeren de bewoners vaak vrijwillige taken en onderhoudswerkzaamheden uit. Met de ongevallenverzekering kan de VVE ervoor zorgen dat leden en vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor de VVE, verzekerd zijn in geval van een ongeval. 

Stel dat één van de leden of een vrijwilliger ongelukkig van het trapje valt als hij de lampen wil vervangen van het appartement en hierbij blijvend invalide raakt, dan biedt de ongevallenverzekering van de VVE dekking. 

 

Wij staan graag voor u klaar!

Maak online een afspraak of bel naar 0546 642 676

Afspraak maken