Overlijdensrisico

Als u overlijdt dan heeft dat vaak financiële gevolgen voor uw partner en/of kinderen. U kunt ervoor kiezen om een overlijdenrisicoverzekering te nemen waarmee u financiële ruimte creëert voor uw nabestaanden. 

Wat zijn de verschillende verschillende verzekeringsvormen?

De voordeligste vorm is de verzekering die uitkeert in geval van overlijden vóór de afgesproken einddatum. Wanneer u in leven bent na de afgesproken einddatum dan komt de verzekering te vervallen en wordt er niets uitgekeerd. U kunt er ook voor kiezen om een gemengde overlijdensricio te nemen. Dan wordt zowel bij leven als bij overlijden een vooraf afgesproken bedrag uitgekeerd. Omdat bij deze verzekering zeker is dat de maatschappij op enig moment uit zal keren, is deze verzekeringsvorm duurder.  

Gelijkblijvende overlijdensrisico
Het verzekerde bedrag blijft gelijk tijdens de looptijd van de verzekering.

Lineair dalende overlijdensrisico
Het verzekerde bedrag neemt ieder jaar met hetzelfde bedrag af.

Annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering
Het verzekerde bedrag neemt ieder jaar met een groter bedrag af.

Meerderde verzekerden  

U kunt de verzekering afsluiten voor u alleen, maar ook uw partner kan verzekerd worden. Zo heeft u een overlijdensriscioverzekering op twee levens.

Welke overlijdensrisicoverzekering pas het beste bij u?

Dat hangt van verschillende factoren af. Graag bespreken wij met u wat uw wensen en behoeften zijn.

Heeft u vragen of wilt u persoonlijk advies?

Neemt u dan contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst. 

Wij staan graag voor u klaar!

Maak online een afspraak of bel naar 0546 642676

Afspraak maken