Wegam | Wegas

Werkgever aansprakelijk

In 2001 heeft het ArenA arrest van de Hoge Raad bepaald dat uw werknemers u als werkgever aansprakelijk kunnen stellen voor een verkeersschade die is ontstaan onder werktijd. 

Wat dekt de Wegam/Wegas verzekering? 

De Wegam/Wegas verzekering dekt de aansprakelijkheid van de werkgever voor schade aan de werknemer wanneer de werknemer een ongeval overkomt en daarbij schade of letstel oploopt. Het ongeval kan plaatsvinden:

  • op de werkvloer
  • op locatie
  • tijdens verkeersdeelname voor het werk
  • woon- werkverkeer
  • andere werkgerelateerde activiteiten

Is een werkgever zonder Wegam verzekering dan niet voldoende verzekerd? 

Een werkgever is onder werktijd verantwoordelijk voor zijn werknemers. Alleen op grond van het feit dat de schade in het verkeer is ontstaan onder werktijd, is de werkgever al aansprakelijk. Een motorrijtuigenverzekering of een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven biedt hiervoor niet altijd voldoende dekking. Daarom is de Wegam/Wegas verzekering ontwikkeld.

Bovendien moet u als werkgever voldoen aan 'goed werkgeversschap'. Als u als werkgever verzuimd om uw werknemers goed te verzekeren, wordt dit als nalatig gezien. Daardoor kunt u ook al aansprakelijk worden gesteld.  

Waar staat de afkorting Wegam/Wegas voor?

De afkorting Wegam/Wegas staat voor: Werkgeversaansprakelijkheid Motorrijtuigen. 

Voetgangers, fietsers en openbaar vervoer

Veel Wegam/Wegas verzekeringen bieden ook dekking als uw werknemers aan het verkeer deelnemen als fietser, voetganger of als zij reizen met het openbaar vervoer.

Schadeverzekering voor Inzittenden (SVI)

Uitgebreidere Wegam/Wegas verzekeringen bieden ook een SVI dekking in privé tijd voor motorrijtuigen die door de werkgever aan de werknemer ter beschikking zijn gesteld. Denkt u bijvoorbeeld aan een auto van de zaak. 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Uw bedrijf verzekeren is maatwerk. Het is belangrijk om uw bedrijf zodanig te verzekeren dat de continuïteit van uw bedrijf geen gevaar loopt. Daarom brengen wij graag samen met u de risico's in kaart en geven u op basis daavan een advies wat is afgestemd op uw bedrijf. Neem gerust contact met ons op als u hierin interesse heeft. Ook als u vragen heeft of meer informatie wilt ontvangen, dan horen wij dat graag van u. Wij zijn u graag van dienst. 

Wij staan graag voor u klaar!

Maak online een afspraak of bel naar 0546 642676

Afspraak maken