Rechtsbijstand Bedrijven

Als ondernemer heeft u te maken met veel verschillende partijen, denk aan de gemeente, leveranciers, afnemers en uw medewerkers. Er bestaat een kans dat u daarmee in conflict komt. Als u het geschil niet onderling kunt oplossen, zal een rechter soms uitspraak moeten doen. De rechtsbijstand staat voor u klaar om ervoor te zorgen dat u krijgt waar u recht op heeft.

Voor wie is een rechtstbijstandverzekering bedoeld?

Een rechtsbijstandsverzekering is bestemd voor:

  • bedrijven
  • instellingen
  • uitoefenaars van vrije beroepen
  • verenigingen van appartementseigenaren 

Waarvoor biedt een rechtsbijstandverzekering dekking? 

Een rechtsbijstandsverzekering beschermt uw vermogen wanneer u betrokken bent geraakt bij een juridisch geschil en biedt naast het verlenen van rechtsbijstand ook recht op vergoeding van proces- en gerechtskosten, kosten van deskundigen en getuigen. Ook wanneer er sprake is van hoger beroep of verplichte aanwezigheid van een advocaat worden deze kosten vergoed.

Incassorechtsbijstand

Heeft u afnemers die niet betalen? Verzeker dan de module incassorechtsbijstand mee. Hiermee besteedt u het incassotraject uit aan de verzekeraar. Zo kunt u zich blijven concentreren op uw werk. 

Wanneer biedt een rechtsbijstandverzekering geen dekking? 

In een aantal gevallen kan er geen beroep worden gedaan op de rechtsbijstandsverzekering. Enkele vaste uitsluitingen zijn: financieel onvermogen of faillissement van de verzekerde, fiscaal recht en vermogensbeheer (bijvoorbeeld exploitatie van onroerende zaken).

Wachttijd

Nadat u een nieuwe rechtsbijstandsverzekering heeft afgesloten kunt u gedurende de eerste drie, zes of twaalf maanden geen beroep doen op de polis. De dekking is wel direct van kracht wanneer het gaat om verhaalsrechtsbijstand of een geschil over een schriftelijke overeenkomst die tot stand is gekomen na het afsluiten van de verzekering.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Uw bedrijf verzekeren is maatwerk. Het is belangrijk om uw bedrijf zodanig te verzekeren dat de continuïteit van uw bedrijf geen gevaar loopt. Daarom brengen wij graag samen met u de risico's in kaart en geven u op basis daavan een advies wat is afgestemd op uw bedrijf. Neem gerust contact met ons op als u hierin interesse heeft. Ook als u vragen heeft of meer informatie wilt ontvangen, dan horen wij dat graag van u. Wij zijn u graag van dienst. 

Wij staan graag voor u klaar!

Maak online een afspraak of bel naar 0546 642676

Afspraak maken