Rechtsbijstandverzekering Bedrijven

Rechtsbijstandverzekering Bedrijven

Als ondernemer heeft u te maken met veel verschillende partijen, denk aan de gemeente, leveranciers, afnemers en uw medewerkers.
Er bestaat een kans dat u daarmee in conflict komt. Als u het geschil niet onderling kunt oplossen, zal een rechter soms uitspraak moeten doen.
De rechtsbijstand staat voor u klaar om ervoor te zorgen dat u krijgt waar u recht op heeft. Een rechtsbijstandsverzekering beschermt uw vermogen wanneer u betrokken bent geraakt bij een juridisch geschil en biedt naast het verlenen van rechtsbijstand ook recht op vergoeding van proces- en gerechtskosten, kosten van deskundigen en getuigen. Ook wanneer er sprake is van hoger beroep of verplichte aanwezigheid van een advocaat worden deze kosten vergoed.

Een rechtsbijstandsverzekering is bestemd voor bedrijven, instellingen, uitoefenaars van vrije beroepen en verenigingen van appartementseigenaren die verzekerd willen zijn van rechtsbijstand in geval van juridische conflicten.

In een aantal gevallen kan er geen beroep worden gedaan op de rechtsbijstandsverzekering. Enkele vaste uitsluitingen zijn: financieel onvermogen of faillissement van de verzekerde, fiscaal recht en vermogensbeheer (bijvoorbeeld exploitatie van onroerende zaken).
Nadat u een nieuwe rechtsbijstandsverzekering heeft afgesloten kunt u gedurende de eerste drie, zes of twaalf maanden geen beroep doen op de polis.
Er is echter wél onmiddellijke dekking wanneer het gaat om verhaalsrechtsbijstand of een geschil over een schriftelijke overeenkomst die tot stand is gekomen na het afsluiten van de verzekering.

Wij staan graag voor u klaar!

Maak online een afspraak of bel naar 0546 642 676

Afspraak maken