Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Als ondernemer vindt u continuïteit van uw bedrijf erg belangrijk. U laat zich dan ook niet buiten spel zetten door een griepje. Maar stel dat u door een ongeval of ziekte helemaal niet (meer) kunt werken en dat uw inkomen wegvalt, daar wilt u liever niet aan denken. Maar wat zijn de gevolgen als u voor langere tijd niet kunt werken? Dat betekent nogal wat voor uw zaak en voor uw inkomen.

Wat is verzekerd met een arbeidsongeschiktheidsverzekering? 

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) hoeft u zich geen zorgen te maken. Deze geeft u in dat geval financiële zekerheid en ondersteuning bij de terugkeer in uw onderneming. Met een uitkering alleen bent u natuurlijk niet geholpen. Ook uw onderneming niet. Er kan een arbeidsdeskundige ingeschakeld worden om u snel weer aan het werk te helpen. Samen met u wordt gekeken naar de meest geschikte manier om uw bedrijf zelfstandig voort te zetten. Ook als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent.

Wie kan een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten? 

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering kan worden afgesloten door: 

  • zelfstandige ondernemers
  • directeur-grootaandeelhouders (DGA)
  • vrije beroepsbeoefenaars
  • freelancers
  • ZZP'ers (zelfstandigen zonder personeel)

Inkomensterugval

U kunt door ons laten uitrekenen hoe groot uw inkomensachteruitgang is bij arbeidsongeschiktheid. Samen komen we dan tot een passende oplossing.

Beroepsarbeidsongeschiktheid, passende arbeid of gangbare arbeid? 

Heeft u een AOV die uit gaat van beroepsarbeidsongeschiktheid? Dan is uw beroep leidend bij de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid. Een beroepsarbeidsongeschiktheidsverzekering is duurder, maar biedt de meeste financiële zekerheid. 

Heeft u een AOV die uit gaat van passende arbeid? Dan wordt gekeken wat met uw opleiding, ervaring en vaardigheden in redelijkheid van u verwacht mag worden. 

Heeft u een AOV die uit gaat van gangbare arbeid? Dan wordt gekeken wat u nog kunt, in de ruimste zin van het woord. Deze verzekering biedt voor u de minste zekerheid. 

Uit welke tariefvormen kan gekozen worden? 

U kunt kiezen uit twee tariefvormen: een vast tarief (standaardtarief) waarbij u gedurende de gehele looptijd van de verzekering een vaste premie per jaar betaalt. Of u kunt kiezen voor een leeftijdsafhankelijk tarief (combinatietarief) waarbij u start met een lage premie die stijgt in de loop van de jaren tot een bepaald niveau. Wanneer dat niveau is bereikt blijft de premie de rest van de looptijd gelijk.

Een leeftijdsafhankelijke premie is meestal gunstiger voor jonge ondernemers door de lage aanvangspremie en de financiële flexibiliteit.

Ook kunt u kiezen voor een index op het verzekerde bedrag en/of op de uitkering bij arbeidsongeschiktheid. Zo blijft uw verzekerde bedrag en/of uw uitkering op peil.  

Waarvan is de premie onder andere afhankelijk? 

  • Uw beroep 
  • Uw leeftijd 
  • De uitkeringstermijn
  • Eigen risico periode
  • De uitkeringsdrempel/het percentage arbeidsongeschiktheid

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

U en uw bedrijf verzekeren is maatwerk. Het is belangrijk om u en uw bedrijf zodanig te verzekeren dat de continuïteit van uw bedrijf geen gevaar loopt. Daarom brengen wij graag samen met u de risico's in kaart en geven u op basis daavan een advies wat is afgestemd op uw bedrijf. Neem gerust contact met ons op als u hierin interesse heeft. Ook als u vragen heeft of meer informatie wilt ontvangen, dan horen wij dat graag van u. Wij zijn u graag van dienst. 

Wij staan graag voor u klaar!

Maak online een afspraak of bel naar 0546 642676

Afspraak maken