Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Als ondernemer vindt u continuïteit van uw bedrijf erg belangrijk. U laat zich dan ook niet buiten spel zetten door een griepje.
Maar stel dat u door een ongeval of ziekte helemaal niet (meer) kunt werken en dat uw inkomen wegvalt, daar wilt u liever niet aan denken. Maar wat zijn de gevolgen als u voor langere tijd niet kunt werken? Dat betekent nogal wat voor uw zaak en voor uw inkomen.

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering hoeft u zich geen zorgen te maken. Deze geeft u in dat geval financiële zekerheid en ondersteuning bij de terugkeer in uw onderneming. Met een uitkering alleen bent u natuurlijk niet geholpen. Ook uw onderneming niet. Er kan een arbeidskundige ingeschakeld worden om u snel weer aan het werk te helpen. Samen met u wordt gekeken naar de meest geschikte manier om uw bedrijf zelfstandig voort te zetten. Ook als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent.

U kunt door ons laten uitrekenen hoe groot uw inkomensachteruitgang is bij arbeidsongeschiktheid. Samen komen we dan tot een passende oplossing.
Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is er voor zelfstandige ondernemers, directeur-grootaandeelhouders (DGA), vrije beroepsbeoefenaars, freelancers en ZZP'ers (zelfstandigen zonder personeel).

U kunt kiezen uit twee tariefvormen: een vast tarief (standaardtarief) waarbij u gedurende de gehele looptijd van de verzekering een vaste premie per jaar betaalt, of een leeftijdsafhankelijk tarief (combinatietarief) waarbij u start met een lage premie die stijgt in de loop van de jaren tot een bepaald niveau. Wanneer dat niveau is bereikt blijft de premie de rest van de looptijd gelijk.
Een leeftijdsafhankelijke premie is meestal gunstiger voor jonge ondernemers door de lage aanvangspremie en de financiële flexibiliteit.

Ook kunt u kiezen voor een index op het verzekerde bedrag en/of op de uitkering bij arbeidsongeschiktheid.

Wij staan graag voor u klaar!

Maak online een afspraak of bel naar 0546 642 676

Afspraak maken