Ziekteverzuimverzekering

Ziekteverzuimverzekering

Uw organisatie kan alleen draaiende worden gehouden door de mensen die er werken. Daarom zorgt u ervoor de beste mensen binnen te halen en te behouden. Toch kan het voorkomen dat één van uw medewerkers ziek wordt. Wanneer dat gebeurt, wilt u hem of haar natuurlijk graag zo snel mogelijk zien terugkeren.
De overheid confronteert werkgevers met meer verplichtingen rondom de ziekte van hun medewerkers. Een ziekteverzuimverzekering stelt u als werkgever in staat om te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen.

Wat dacht u van een aantrekkelijk arrangement, waarin de verzuimverzekering samengaat met Arbo-dienstverlening én reïntegratie. Het beste van drie werelden in één uniek product. Hiermee voldoet u als werkgever zeker aan de verplichtingen uit de Wet verbetering poortwachter. Plus het gemak: bij ziekte één melding.

Het is wettelijk verplicht om 70% van het salaris van een zieke werknemer 104 weken door te betalen.
In veel CAO's is geregeld dat gedurende het eerste ziektejaar 100% van het salaris moet worden doorbetaald en het tweede ziektejaar 70%.
Een ziekteverzuimverzekering is daarom een vereiste. Ziekteverzuim van uw werknemers loopt behoorlijk in de papieren, de kosten zijn dan ook aanzienlijk.

U bent als werkgever niet in alle gevallen verplicht tot loondoorbetaling bij ziekte van werknemers. Zo is in de Ziektewet de loondoorbetaling voor uitzend- en oproepkrachten geregeld en wordt op basis van de Wet Arbeid en Zorg een uitkering verstrekt bij zwangerschap- en bevallingsverlof.

U kunt kiezen uit twee tariefvormen: een wachttijd van bijvoorbeeld 14, 30 of 65 dagen of voor een eigen risico in geld (eigen behoud).

Wij staan graag voor u klaar!

Maak online een afspraak of bel naar 0546 642 676

Afspraak maken