Ziekteverzuimverzekering

Uw organisatie kan alleen draaiende worden gehouden door de mensen die er werken. Daarom zorgt u ervoor de beste mensen binnen te halen en te behouden. Toch kan het voorkomen dat één van uw medewerkers ziek wordt. Wanneer dat gebeurt, wilt u hem of haar natuurlijk graag zo snel mogelijk zien terugkeren. De overheid confronteert werkgevers met meer verplichtingen rondom de ziekte van hun medewerkers. Een ziekteverzuimverzekering (in combinatie met een arbo- en re-integratie dienstverlening) stelt u als werkgever in staat om te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen.

Alles in één pakket

Wat dacht u van een pakket, waarin de verzuimverzekering samengaat met Arbo-dienstverlening én reïntegratie. Hiermee voldoet u als werkgever aan de verplichtingen uit de Wet Verbetering Poortwachter (WVP). Plus het gemak: bij ziekte één melding.

Welke loondoorbetalingsverplichting heeft u? 

Het is wettelijk verplicht om 70% van het salaris van een zieke werknemer 104 weken door te betalen. In veel CAO's is geregeld dat gedurende het eerste ziektejaar 100% van het salaris moet worden doorbetaald en het tweede ziektejaar 70%. Een ziekteverzuimverzekering is daarom een vereiste. Ziekteverzuim van uw werknemers loopt behoorlijk in de papieren, de kosten zijn dan ook aanzienlijk.

Uit welke tariefsvormen kunt u kiezen? 

U kunt kiezen uit twee tariefvormen:

  • Een wachttijd van bijvoorbeeld 14, 30 of 65 dagen
  • Een eigen risico in geld (eigen behoud)

Heeft u vragen of wilt u persoonlijk advies?

Neemt u dan contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.  

  

 

Wij staan graag voor u klaar!

Maak online een afspraak of bel naar 0546 642676

Afspraak maken