Veehouderij

20160710_203824.jpg

Brand en storm dekking 

In geval van brand kunt u voor een grote financiële schade komen te staan. Uw vee zoals varkens, rundvee, koeien, schapen en pluimvee kunt u verzekeren tegen het brand en storm risico. In sommige gevallen kan dit ook gecombineerd worden met een wateroverlast of diefstaldekking.

Catastrofeverzekering voor rundvee 

U kunt voor grote financiële risico's komen te staan als er ziekte onder uw vee ontstaat. Met een catastrofeverzekering kunt u dit risico afdekken.

 • Jongvee
 • Melkvee
 • Fokstieren
 • Vleesvee (m.u.v. vleeskalveren)  

Waarvoor ben u verzekerd?

U kunt uw rundvee verzekeren voor 

 • Ziekte
 • Ongeval
 • Diefstal
 • Verduistering 
 • Vermissing

Welke ziektes zijn doorgaans niet te verzekeren?

 • Uieraandoeningen.  Zomerwrang ontstaan tijdens de weideperiode is doorgaans wel te verzekeren. 
 • Pootaandoeningen die niet het gevolg zijn van ziekte in uw veestapel.
 • De ziekte van Aujesky niet verzekerd. Heeft u geen varkens? Dan bent u wel verzekerd.

Verklaring van de dierenarts

Om deze verzekering af te kunnen sluiten is doorgaans een verklaring van de dierenarts noodzakelijk. Afhankelijk van de status van de veestapel kan de af te sluiten dekking verschillend zijn. 

Verzekering van uw technische apparatuur

Uw technische apparatuur, zoals een droogvoerinstallatie of een melkinstallatie kunnen kapot gaan door bijvoorbeeld brand of storm.Deze verzekering dekt de financiële gevolgen doordat uw installatie stuk is gegaan. U kunt eventueel ook het melk verzekeren als deze door een verzekerde schade geheel of gedeeltelijk verloren is gegaan. 

Verzekering van gevolgschade door uitval van regelinstallaties

Technische installaties zoals klimaatbeheersingssystemen, voer of drinkinstallaties en luchtwassers kunnen uitvallen of kapot gaan. Uitval van deze agrarische installaties kunnen grote gevolgen hebben voor de leefomstandigheden van uw vee. 

Deze verzekering dekt dood en waardevermindering van uw levende have. De gebeurtenis moet plotseling en onvoorzien zijn doordat het regelapparatuur uitvalt of onjuist functioneert. 

U loopt als gevolg hiervan mogelijk bedrijfsschade op doordat de brutowinst lager is. Ook dit risico kunt u verzekeren. 

 

 

 

 

Wij staan graag voor u klaar!

Maak online een afspraak of bel naar 0546 642 676

Afspraak maken