Veehouderij

DSC02294.JPG

Brand en storm dekking 

In geval van brand kunt u voor een grote financiële schade komen te staan. Uw vee zoals varkens, rundvee, koeien, schapen en pluimvee kunt u verzekeren tegen het brand en storm risico. In sommige gevallen kan dit ook gecombineerd worden met een wateroverlast of diefstaldekking.

Catastrofeverzekering voor rundvee 

Als er ziekte onder uw rundvee ontstaat, dan kan dit voor uw bedrijf grote financiële gevolgen hebben. Met een catastrofeverzekering kunt u dit risico afdekken.

 • Jongvee
 • Melkvee
 • Fokstieren
 • Vleesvee (m.u.v. vleeskalveren)  

Waarvoor ben u verzekerd?

U kunt uw rundvee verzekeren voor:

 • Ziekte
 • Ongeval
 • Diefstal
 • Verduistering 
 • Vermissing

Welke ziektes zijn doorgaans niet te verzekeren?

 • Uieraandoeningen. Zomerwrang ontstaan tijdens de weideperiode is doorgaans wel te verzekeren. 
 • Pootaandoeningen die niet het gevolg zijn van ziekte in uw veestapel.
 • De ziekte van Aujesky is niet verzekerd. Heeft u geen varkens? Dan bent u wel verzekerd.

Verklaring van de dierenarts

Om deze verzekering af te kunnen sluiten is doorgaans een verklaring van de dierenarts noodzakelijk. Afhankelijk van de status van uw veestapel kunnen de af te sluiten dekkingen verschillend zijn. 

Verzekering van uw technische apparatuur

Uw technische apparatuur, zoals een droogvoerinstallatie of een melkinstallatie kunnen kapot gaan door bijvoorbeeld brand of storm. Deze verzekering dekt de financiële gevolgen doordat uw installatie stuk is gegaan. U kunt eventueel ook het melk verzekeren als deze door een verzekerde schade geheel of gedeeltelijk verloren is gegaan. 

Verzekering van gevolgschade door uitval van regelinstallaties

Technische installaties zoals klimaatbeheersingssystemen, voer- of drinkinstallaties en luchtwassers kunnen uitvallen of kapot gaan. Uitval van deze agrarische installaties kunnen grote gevolgen hebben voor de leefomstandigheden van uw vee. Deze verzekering dekt dood en waardevermindering van uw levende have. De gebeurtenis moet plotseling en onvoorzien zijn doordat het regelapparatuur uitvalt of onjuist functioneert. U loopt als gevolg hiervan mogelijk bedrijfsschade op doordat de brutowinst lager is. Ook dit risico kunt u verzekeren. 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Uw bedrijf verzekeren is maatwerk. Het is belangrijk om uw bedrijf zodanig te verzekeren dat de continuïteit van uw bedrijf geen gevaar loopt. Daarom brengen wij graag samen met u de risico's in kaart en geven u op basis daavan een advies wat is afgestemd op uw bedrijf. Neem gerust contact met ons op als u hierin interesse heeft. Ook als u vragen heeft of meer informatie wilt ontvangen, dan horen wij dat graag van u. Wij zijn u graag van dienst. 

 

 

 

 

Wij staan graag voor u klaar!

Maak online een afspraak of bel naar 0546 642676

Afspraak maken