Gebouwenverzekering

Wat is de dekking van een gebouwenverzekering?

Met een gebouwenverzekering kunt u zich verzekeren tegen de financiële gevolgen van schade aan uw pand(en). Bij de standaarddekking wordt er een vergoeding uitgekeerd bij schade veroorzaakt door brand, blikseminslag, ontploffing, storm, lucht- en ruimtevaartuigen en waterschade.
De uitgebreidere verzekering biedt dekking voor de volgende risico's: 

  • inbraak, diefstal of een poging daartoe
  • vandalisme
  • regen, hagel, sneeuw of smeltwater wat onvoorzien het gebouw binnen komt (anders dan door openstaande ramen, luiken en deuren)
  • ruitbreuk

Las-, slijp- en spuitwerkzaamheden

Vinden er in uw pand las-, slijp- en/of spuitwerkzaamheden plaats? Dan is het belangrijk om dit aan ons door te geven. Dit wordt gezien als een verhoogd risico op brand. 

Preventie

Afhankelijk van de herbouwwaarde van uw pand en de bedrijfsactiviteiten, kan de maatschappij preventieve maatregelen eisen. Denk hierbij aan:

  • Brandpreventie (zoals rookmelders, blusmiddelen, sprinklerinstallaties, lakkluis)
  • Inbraakpreventie (zoals een alarm met doormelding)

Taxatie

Het is raadzaam uw gebouwen of terreinen te laten taxeren door een erkend taxateur. De waarde van uw pand staat dan vast en achteraf kan er geen discussie ontstaan over de verzekerde waarde. Eventuele verbouwingen dienen te worden doorgegeven. Daarnaast adviseren wij u om een indexclausule mee te verzekeren. Dan blijft de verzekerde herbouwwaarde op het niveau van het huidige prijspeil.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Uw bedrijf verzekeren is maatwerk. Het is belangrijk om uw bedrijf zodanig te verzekeren dat de continuïteit van uw bedrijf geen gevaar loopt. Daarom brengen wij graag samen met u de risico's in kaart en geven u op basis daavan een advies wat is afgestemd op uw bedrijf. Neem gerust contact met ons op als u hierin interesse heeft. Ook als u vragen heeft of meer informatie wilt ontvangen, dan horen wij dat graag van u. Wij zijn u graag van dienst. 

Wij staan graag voor u klaar!

Maak online een afspraak of bel naar 0546 642676

Afspraak maken