Inventaris en voorraad verzekering

Naast schade aan het pand kan er natuurlijk ook schade ontstaan aan de inventaris en goederen die in het gebouw aanwezig zijn. Deze kunt u verzekeren met een inventaris- en goederenverzekering. Schade aan inventaris en goederen kan ontstaan door onder andere brand, ontploffing, inbraak en vandalisme.

Wat valt onder de definitie inventaris? 

Onder inventaris valt alles wat u als ondernemer gebruikt voor de inrichting van uw bedrijf:

  • de inventaris van uw kantoor, bedrijfshal of instelling (met uitzondering van de gebouwen)
  • machines
  • goederenvoorraad
  • uw privé inboedel
  • vee (levende have)
  • geld en geldswaardig papier. 

Met goederen worden bedoeld: grond- en hulpstoffen, halffabrikaten, eindproducten, zaken die in bewerking zijn, emballage, reinigingsmiddelen en brandstoffen, onder voorwaarde dat deze worden gebruikt voor de uitoefening van uw bedrijf.

Hoe wordt de schade bepaald? 

Er wordt uitgegaan van de nieuwwaarde of de dag-/vervangingswaarde. In principe is de nieuwwaarde van toepassing, tenzij het om inventaris gaat die minder waard zijn dan 40% van de nieuwwaarde of niet meer worden gebruikt waarvoor ze bedoeld waren. Andere waarden die verzekeringsmaatschappijen hanteren zijn inkoopwaarde (het inkoopbedrag dat moet worden betaald om de zaken te vervangen) en marktwaarde (het bedrag dat nodig is om goederen van dezelfde soort en kwaliteit aan te schaffen).

Taxatie

Het is aan te raden de verzekerde waarde van de inventaris en goederen elk jaar te laten controleren en eventueel te laten taxeren. Wanneer wij uw inventaris verzekeren op basis van de getaxeerde waarde en dit op de polis aantekenen, dan is bijkomend voordeel dat in geval van schade geen afschrijving wordt toegepast. De maatschappij gaat dan uit van de getaxeerde waarde. Vooral als u een bedrijf heeft met kostbare inventaris zoals dure of moeilijk verkrijgbare (tweedehandse) machines, dan doet u er goed aan om uw inventaris te laten taxeren. 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Uw bedrijf verzekeren is maatwerk. Het is belangrijk om uw bedrijf zodanig te verzekeren dat de continuïteit van uw bedrijf geen gevaar loopt. Daarom brengen wij graag samen met u de risico's in kaart en geven u op basis daavan een advies wat is afgestemd op uw bedrijf. Neem gerust contact met ons op als u hierin interesse heeft. Ook als u vragen heeft of meer informatie wilt ontvangen, dan horen wij dat graag van u. Wij zijn u graag van dienst. 

Wij staan graag voor u klaar!

Maak online een afspraak of bel naar 0546 642676

Afspraak maken