RI&E voor mijn bedrijf essentieel? Zeker!

Misschien een bekende vakterm of onbekend vereiste. Door middel van een RI&E (risico- inventarisatie en evaluatie) breng je alle (arbeids-)risico’s van het bedrijf in kaart. Een RI&E is voor een bedrijf met werknemers verplicht en heeft als insteek het bevorderen van meer werkplezier, veilige en gezonde medewerkers en minder verzuim.

Na het in kaart brengen van alle arbeidsrisico’s wordt er een plan van aanpak opgesteld voor het kunnen beperken en beheersen van deze risico’s. Middels het Plan van aanpak (pva) kunnen ongevallen en gezondheidsklachten zo veel mogelijk worden beheerst wat de medewerkers en uiteindelijk het verzuim, ten goede komt.

Het is mogelijk om zelf de arbeidsrisico’s te inventariseren en een plan van aanpak op te stellen. Wel is dit zeer tijdrovend. Het is ook mogelijk om de taak meteen over te dragen aan een arbodeskundige omdat een definitieve RI&E en pva altijd getoetst moeten worden door een preventiemedewerker en arbodeskundige.

Tóch is het belangrijk om deze zaken ieder jaar opnieuw te evalueren. Er kan in een jaar tijd veel veranderen. Denk hierbij aan aankoop van nieuwe machines of uitbreiding van personeel. Het is belangrijk om de arbeidsrisico’s in dit geval opnieuw inzichtelijk te krijgen.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan inspecties uitvoeren. Een RI&E ouder dan 4 jaar wordt door Inspectie SZW als verouderd en niet actueel beschouwd. Het ontbreken of het hebben van een verouderde RI&E en Plan van aanpak zorgt voor onnodige boetes. Voorkom boetes en informeer op tijd!

Wij staan graag voor u klaar!

Maak online een afspraak of bel naar 0546 642676

Afspraak maken