Bedrijfsschadeverzekering

Bedrijfsschadeverzekering

Bij het afsluiten van een verzekering denken veel ondernemers aan de bekende risico's van brand, diefstal of wateroverlast.
De directe materiële schade is meestal wel gedekt, maar een flinke brand betekent vaak meer dan alleen materiële schade.
Die kan namelijk zo ernstig zijn dat uw bedrijf letterlijk weer van de grond opgebouwd moet worden. U hebt dan niet alleen een nieuw gebouw nodig, maar ook een nieuwe inventaris, nieuwe machines en nieuwe voorraden. Tevens moet uw administratie van voren af aan opgebouwd worden, evenals de contacten met klanten en zakelijke relaties. Dat alles kost veel tijd.

De indirecte schade als gevolg van het stilvallen van uw bedrijf kan dus behoorlijk oplopen. Met een bedrijfsschadeverzekering kunt u rekenen op een uitkering die de continuïteit van uw bedrijf veilig stelt en waarmee u uw vaste kosten kunt blijven betalen.
Een bedrijfsschadeverzekering dekt schade die ontstaat als een bedrijf gedeeltelijk of geheel stil komt te liggen als gevolg van een brand of een andere gedekte gebeurtenis. Een bedrijfsstilstand heeft lagere of geheel wegvallende bedrijfsinkomsten tot gevolg, terwijl vaste lasten als personeelskosten, huur en verzekeringspremies gewoon doorlopen. Het gat tussen uw lopende vaste lasten en uw verminderde inkomsten wordt gedicht door een bedrijfsschadeverzekering. Ook de winst die gemaakt zou zijn is meeverzekerd.
Als indicatie voor de hoogte van het verzekerde bedrag geldt: omzet minus de variabele lasten, of de vaste lasten plus de netto winst. Dit gedurende een aangesloten jaar. De uitkeringstermijn voor bedrijfsschade is standaard een periode van 52 weken (naar keuze langer of korter). De uitkeringstermijn gaat in op het moment dat bedrijfsschade ontstaat.

Wij staan graag voor u klaar!

Maak online een afspraak of bel naar 0546 642 676

Afspraak maken