Bedrijfsschade verzekering

Bij het afsluiten van een verzekering denken veel ondernemers aan de bekende risico's van brand, diefstal of wateroverlast. De directe materiële schade is meestal wel gedekt, maar een flinke brand betekent vaak meer dan alleen materiële schade. Die kan namelijk zo ernstig zijn dat uw bedrijf letterlijk weer van de grond opgebouwd moet worden. U hebt dan niet alleen een nieuw gebouw nodig, maar ook een nieuwe inventaris, nieuwe machines en nieuwe voorraden. Tevens moet uw administratie van voren af aan opgebouwd worden. Maar denkt u ook aan de contacten met klanten en zakelijke relaties die opnieuw gemaakt moeten worden. Dat alles kost veel tijd. De indirecte schade als gevolg van het stilvallen van uw bedrijf kan dus behoorlijk oplopen. 

Wat dekt een bedrijfsschadeverzekering?

Met een bedrijfsschadeverzekering kunt u rekenen op een uitkering die de continuïteit van uw bedrijf veilig stelt en waarmee u uw vaste kosten kunt blijven betalen. Een bedrijfsschadeverzekering dekt schade die ontstaat als een bedrijf gedeeltelijk of geheel stil komt te liggen als gevolg van een brand of een andere gedekte gebeurtenis. Een bedrijfsstilstand heeft lagere of geheel wegvallende bedrijfsinkomsten tot gevolg, terwijl vaste lasten als personeelskosten, huur en verzekeringspremies gewoon doorlopen. Het gat tussen uw lopende vaste lasten en uw verminderde inkomsten wordt gedicht door een bedrijfsschadeverzekering. Ook de winst die gemaakt zou zijn is meeverzekerd.

Als indicatie voor de hoogte van het verzekerde bedrag geldt: omzet minus de variabele lasten, of de vaste lasten plus de netto winst. Dit gedurende een aangesloten jaar. De uitkeringstermijn voor bedrijfsschade is standaard een periode van 52 weken (naar keuze langer of korter). De uitkeringstermijn gaat in op het moment dat bedrijfsschade ontstaat.

Risicoplan

Het is belangrijk dat u als ondernemer nadenkt over de gevolgen van een dusdanige calamiteit dat uw bedrijf stil komt te liggen. Heeft u een plan B in uw bureaula liggen? Hoe snel kunt u uw activiteiten herstarten? Is het voor uw bedrijf mogelijk dat u samen met uw werknemers uitwijkt naar een ander pand? Krijgt u op de locatie waar u nu gevestigd bent een nieuwe vergunning van de gemeente? 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Uw bedrijf verzekeren is maatwerk. Het is belangrijk om uw bedrijf zodanig te verzekeren dat de continuïteit van uw bedrijf geen gevaar loopt. Daarom brengen wij graag samen met u de risico's in kaart en geven u op basis daavan een advies wat is afgestemd op uw bedrijf. Neem gerust contact met ons op als u hierin interesse heeft. Ook als u vragen heeft of meer informatie wilt ontvangen, dan horen wij dat graag van u. Wij zijn u graag van dienst. 

Wij staan graag voor u klaar!

Maak online een afspraak of bel naar 0546 642676

Afspraak maken