Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven

Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven (AVB)

Een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven dekt schade die u als bedrijf toebrengt aan anderen. Het kan hierbij gaan om het beschadigen van andermans zaken, maar ook het toebrengen van letsel. Ditzelfde geldt voor eventuele gevolgschade. U dient natuurlijk wel aansprakelijk te zijn!
De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is bedoeld om uw bedrijf te verzekeren tegen de financiële aanspraken van derden. Voorwaarde voor de dekking is dat de schade ontstaat binnen de geldigheidsduur van de verzekering.

U kunt verschillende rubrieken verzekeren, zoals: bedrijfaansprakelijkheid, producten-/ dienstenaansprakelijkheid en werkgeversaansprakelijkheid.
U hebt keuze uit verschillende dekkingsgebieden: is uw bedrijf werkzaam in Nederland, Europa of de gehele wereld?

Als ondernemer bent u verantwoordelijk voor alles wat er binnen uw organisatie gebeurt. U kunt door verschillende partijen aansprakelijk gesteld worden wanneer er iets misgaat. Behalve al uw tastbare bedrijfseigendommen heeft ook uw bedrijfsvermogen bescherming nodig.

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering verzekert de eigenaar/exploitant van het bedrijf, de ondergeschikten van de verzekeringnemer, wanneer zij werkzaamheden verrichten voor het bedrijf en vennoten en commissarissen als deze werkzaam zijn en waarvoor de verzekeringnemer verantwoordelijk is.

Let erop dat zuivere vermogensschade niet verzekerd is op een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
Wanneer u een verkeerde berekening maakt waardoor een klant verlies lijdt (en dus vermogensschade oploopt) dan wordt dat niet vergoed.
Voor dergelijke schades moet een zogenaamde "beroepsaansprakelijkheidsverzekering" worden afgesloten.

Wij staan graag voor u klaar!

Maak online een afspraak of bel naar 0546 642 676

Afspraak maken