Aansprakelijkheid Bedrijven

De belangrijkste verzekering voor uw bedrijf

Een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven dekt schade die u als bedrijf toebrengt aan anderen. Het kan hierbij gaan om het beschadigen van andermans zaken, maar ook het toebrengen van letsel. Ook de eventuele gevolgschade is gedekt. U moet natuurlijk wel aansprakelijk zijn! Bent u dat niet en wordt u wel aansprakelijk gesteld? Dan gaat uw aansprakelijkheidsverzekering in verweer richting de tegenpartij. 

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is bedoeld om uw bedrijf te verzekeren tegen de financiële aanspraken van derden. Zo loopt u geen onnodig risico waarmee u de continuïteit van uw bedrijf in gevaar brengt.

Welke rubrieken kunt u verzekeren?

 U kunt onder andere de volgende rubrieken verzekeren:

  • Bedrijfsaansprakelijkheid
  • Producten-/ dienstenaansprakelijkheid
  • Werkgeversaansprakelijkheid

Dekkingsgebied

U hebt keuze uit verschillende dekkingsgebieden. Is uw bedrijf werkzaam in Nederland, Europa, de gehele wereld zonder de VS of de hele wereld? Geeft u dit aan ons door. Het is belangrijk dat het juiste dekkingsbied op uw polis staat.  

Opzicht

Opzicht zijn zaken die u van anderen onder u heeft. Denkt u aan een installateur die een ketel repareert van een klant. Wanneer er schade ontstaat aan de ketel wat de installateur onder zich heeft (opzicht), dan is dit niet standaard verzekerd op de aansprakelijkheidsverzekering. Neemt u dan contact met ons op voor een passende verzekeringsoplossing.

Zuivere vermogensschade

Let erop dat zuivere vermogensschade niet verzekerd is op een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Wanneer u een verkeerde berekening maakt waardoor een klant verlies lijdt (en dus vermogensschade oploopt) dan wordt dat niet vergoed. Voor dergelijke schades moet een zogenaamde beroepsaansprakelijkheidsverzekering worden afgesloten.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Uw bedrijf verzekeren is maatwerk. Het is belangrijk om uw bedrijf zodanig te verzekeren dat de continuïteit van uw bedrijf geen gevaar loopt. Daarom brengen wij graag samen met u de risico's in kaart en geven u op basis daavan een advies wat is afgestemd op uw bedrijf. Neem gerust contact met ons op als u hierin interesse heeft. Ook als u vragen heeft of meer informatie wilt ontvangen, dan horen wij dat graag van u. Wij zijn u graag van dienst. 

Wij staan graag voor u klaar!

Maak online een afspraak of bel naar 0546 642676

Afspraak maken