Inboedel

Inboedelverzekering

Wanneer u een nieuwe kast of TV koopt of bijvoorbeeld een erfstuk in bezit krijgt, groeit uw inboedel. Met al die kostbare bezittingen kan helaas wat gebeuren. Met een inboedelverzekering beperkt u bij schade de financiële gevolgen tot een minimum. De inboedelverzekering verzekert de gehele huishoudelijke inboedel tegen een groot aantal gevaren: brand, rook- en roetschade, storm, inbraak en diefstal, diverse vormen van waterschade, aanrijdingen en vandalisme. Wanneer reparatie niet mogelijk is, wordt de nieuwwaarde vergoed, soms is afschrijving van toepassing (vaak bij elektronische apparatuur).

Gebeurtenissen met een catastrofeachtig karakter blijven uitgesloten. Hierbij moet u denken aan oorlogssituaties, atoomkernreacties en overstromingen.
De dekking van de inboedelverzekering is zeer uitgebreid, al zijn er verschillen die afhangen van woon- en leefomstandigheden.
Er gelden doorgaans beperkingen voor inwoners van grote steden en voor kamerbewoners. De meeste verzekeraars hanteren regionale tarieven, waarbij de grote steden het duurst zijn. Preventieve maatregelen (het gaat hierbij vooral om inbraak- en brandbeveiliging) kunnen een korting opleveren.
Ook kunt u een inboedelverzekering kiezen met een zeer ruime dekking: De van 'buitenkomende onheilen dekking': Dan is nagenoeg alles verzekerd mits in de voorwaarden uitgesloten.

Voor kostbare inboedelbestanddelen (bijvoorbeeld juwelen, schilderijen en elektronica) kan een toeslag gelden. Naast dekking van de directe schade aan de inboedel zijn ook bepaalde bijkomende kosten gedekt, zoals bijv. het opruimen en reinigen van rook- en roetschade.
De premie wordt uitgedrukt in een promillage van het verzekerde bedrag. Het verzekerde bedrag moet overeenkomen met de volledige nieuwwaarde van de inboedel.

Is dit niet het geval, dan vindt bij schade pro rata vergoeding plaats. Om onderverzekering te voorkomen kunt u een 'inboedelwaardemeter' invullen.
Aan de hand hiervan zal een premie worden vastgesteld en kan de verzekeraar gedurende vijf jaar geen beroep op onderverzekering doen.
Als aanvulling op de inboedelverzekering kunt u een kostbaarhedenverzekering afsluiten, deze biedt dekking voor waardevolle voorwerpen wanneer die door een oorzaak van buitenaf beschadigd, vermist of verloren raken.

Wij staan graag voor u klaar!

Maak online een afspraak of bel naar 0546 642 676

Afspraak maken